30W 12-24V DC FLOODLIGHT MFL30-12V-2.8k MET001

SKU: LF10454